În vreme ce timpul…

February 16, 2014

Exprimare naturală vs. exprimare nenaturală

Filed under: Eseuri — Ionuţ Popa @ 7:49 pm

Conversând cu mai multe tipuri de oameni în decursul existenței mele și privind la imaginea de ansamblu alcătuită din toate câte s-au tranzacționat la masa comunicării, atât din punctul meu de vedere, cât și din punctul de vedere al preopinenților mei, am ajuns – prin proiecție mentală – la concluzia că nu există exprimare „naturală” sau „nenaturală”, ci „corectă” sau „incorectă” în raport cu anumite norme lingvistice și/sau terminologice (dacă ne referim la o disciplină care cuprinde termeni specializați, o topică diferită față de cea consacrată în exprimarea obișnuită etc.). Noi percepem ca natural ceea ce este în acord cu bagajul nostru ideologic/lexical, iar despre ceea ce excede limitele acestui bagaj credem că este „artificial” sau „nenatural”, tocmai pentru că nouă (receptorilor) ne SUNĂ nefiresc, ne pare forțat (aici este vorba despre o transpunere subtilă a competenței noastre într-un orizont parțial sau complet străin de propria competență – ceea ce înseamnă că, dacă ni se cere să răspundem „cu aceeași monedă”, ne vom strădui din răsputeri să încropim o formulare asemănătoare celei ce ne-a fost servită). Mai mult, senzația de „exprimare nenaturală” este declanșată de faptul că impulsurile nervoase transportă „imaginea acustică” a semnelor spre zona din creier responsabilă cu înțelegerea limbajului (zona lui Wernicke), dar imaginea acustică (sunetul) nu este urmată de cealaltă componentă esențială a unui semn (cuvânt), pe care Saussure o numește „concept” (baza empirică la care este necesar să ne raportăm pentru a înțelege un lucru, o idee sau mesajul din spatele unui sistem frazeologic).

Aceste cuvinte, aceste concepte, aceste noțiuni imuabile nu sunt altceva decât simple etichete pe care ne-am deprins a le atașa obiectelor și fenomenelor de orice natură, urmând astfel a le introduce în diverse categorii. Gândirea categorială este indisolubil legată de nevoia omului de-a utiliza un limbaj simbolic în scopuri comunicaționale. Un argument menit a susține ipoteza lansată mai sus constă în imposibilitatea existenței unei singure exprimări naturale, la fel cum nu pot exista o singură realitate și o singură reprezentare a acesteia, un singur adevăr ș.a.m.d. L-am putea eticheta drept „argumentul discontinuității”. Cu alte cuvinte, întâlnim pe parcursul vieții noastre oameni care degajă o anumită naturalețe, dezinvoltură aș putea spune, în utilizarea oricărui cod lingvistic și rețetar morfologic pe care le-au asimilat printr-un proces (asemănător celui organic) de sinteză vizuală, acustică și tactilă a cuvintelor, morfemelor, fonemelor și unităților lingvistice propriului mecanism psihic de adaptare la mediul înconjurător. Parcurgând în continuare acest traseu de gândire, vedem că unii indivizi posedă un grad ridicat de naturalețe atunci când utilizează limbajul de lemn sau când lansează invective către persoanele din imediata lor vecinătate, cei din urmă dispunând de-un arsenal lexical deficitar, pe care-l folosesc însă cu o implicare nedisimulată, sinceră… naturală. Vitalitatea instinctuală cu care fac uz de aceste coduri (am luat două exemple extreme) înlătură orice suspiciune de disimulare și creează impresia de firesc, acolo unde ascultătorul sau ascultătorii (dacă sunt mai mulți) și-a(u) internalizat aceleași coduri de exprimare. Cum se ajunge aici? Prin expunere, muncă și acomodare.

Astfel, limbajul natural și cel nenatural sunt două fațete convenționale ale unui singur lucru sau aspect, de unde și necesitatea înțelegerii că acestea nu există în realitatea imediată, ci doar în propriile noastre reprezentări ale acesteia.

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: