În vreme ce timpul…

November 2, 2012

Iubirea adevărată aşteaptă? Vârsta primei experienţe sexuale prezice relaţiile amoroase din perioada maturităţii

Filed under: Psihologie,Traduceri — Ionuţ Popa @ 12:04 pm
Tags: , , ,

„Copiii se dezvoltă prea repede în ziua de astăzi” este o lamentare obişnuită în rândurile părinţilor. Aceştia îşi fac griji cu privire la antrenarea copiilor lor în tot felul de comportamente periculoase, dar ei îşi fac griji mai ales în ceea ce priveşte incursiunile copiilor prin relaţiile sexuale. Iar studiile sugerează că există motive de îngrijorare, întrucât perioada dezvoltării sexuale poate avea consecinţe imediate semnificative asupra sănătăţii fizice şi psihice a adolescenţilor.

Dar cât priveşte efectele pe termen lung? Cum ar putea afecta iniţierea timpurie a contactului sexual relaţiile amoroase din perioada maturităţii?

Paige Harden, cercetătoare în domeniul psihologiei la Universitatea Texas din Austin, a vrut să afle dacă iniţierea contactului sexual în perioada adolescenţei poate prezice evoluţia relaţiilor amoroase – dacă oamenii se căsătoresc sau locuiesc cu părinţii lor, câţi parteneri au avut şi dacă sunt mulţumiţi de relaţia în care se află – de mai târziu, din perioada maturităţii.

Pentru a răspunde acestei provocări, Paige Harden a utilizat date furnizate de Studiul Naţional Longitudinal asupra sănătăţii adolescenţilor pentru a analiza 1.659 de fraţi şi surori,  în perechi de acelaşi sex, care au fost monitorizaţi/te din adolescenţă (de la vârsta de aproximativ 16 ani) şi până în momentul în care au ajuns tineri adulţi (la vârsta de aproximativ 29 de ani). Toţi fraţii şi toate surorile au fost clasificaţi/te în funcţie de prima experienţă sexuală: „Devreme” (sub 15 ani), „La timp” (15 – 19 ani) sau „Târziu” (peste 19 ani). Rezultatele obţinute sunt prezentate într-un nou articol ştiinţific publicat în Psychological Science, o revistă a Asociaţiei de Psihologie (Association for Psychological Science).

După cum era de aşteptat, amânarea primei experienţe sexuale a fost asociată cu un nivel superior de educaţie şi cu un venit mai mare la nivel de familie în perioada maturităţii, în comparaţie cu grupurile care şi-au început viaţa sexuală „Devreme” sau „La timp”. Persoanele care şi-au început viaţa sexuală mai târziu au avut, de asemenea, o disponibilitate mai redusă pentru căsătorie, acestea având mai puţine relaţii amoroase în perioada maturităţii.

Printre participanţii căsătoriţi sau care convieţuiau cu partenerul/partenera, începerea vieţii sexuale mai târziu a fost asociată cu niveluri mult mai scăzute de insatisfacţie în viaţa amoroasă din perioada maturităţii. Această asociere s-a susţinut chiar şi după ce au fost luaţi în considerare factorii genetici şi de mediu care nu au putut fi explicaţi prin prisma diferenţelor privind nivelul de educaţie din perioada maturităţii, venitul sau religia sau prin diferenţele din perioada adolescenţei privind implicarea în căutarea relaţiilor, indexul masei corporale sau farmecul personal.

Aceste rezultate sugerează că perioada în care a avut loc primul contact sexual prezice calitatea şi stabilitatea relaţiilor din prima perioadă a maturităţii.

Deşi studiul a pus accentul mai mult pe consecinţele activităţii sexuale timpurii, diferenţa dintre participanţii la acest studiu care şi-au început viaţa sexuală „Devreme” sau „La timp” a fost în mare măsură insesizabilă. Datele sugerează că viaţa sexuală începută de timpuriu „nu este un factor de risc aşa cum nici întârzierea primei experienţe sexuale nu este un factor de protecţie” în ceea ce priveşte modelarea efectelor asupra relaţiilor amoroase ulterioare.

Conform lui Paige Harden, există câteva posibile mecanisme care pot explica această legătură.

Este posibil, de pildă, ca oamenii care au prima experienţă sexuală mai târziu să aibă, de asemenea, anumite trăsături (de exemplu, stil de ataşament securizant) care exercită efecte neplăcute atât asupra întârzierii relaţiilor sexuale, cât şi asupra calităţii relaţiilor. Aceştia pot fi pretenţioşi în alegerea partenerilor de relaţii amoroase şi sexuale, ceea ce poate duce la refuzul implicării în relaţii intime, în afară de cazul în care acestea sunt foarte satisfăcătoare.

Este, de asemenea, posibil ca persoanele care şi-au început viaţa sexuală mai târziu să aibă experienţe diferite, evitând de timpuriu posibilele acte de agresiune sau opresiune dintr-o relaţie, care, altfel, ar avea efecte negative asupra relaţiilor amoroase ulterioare.

În cele din urmă, Harden explică faptul că este posibil ca „peroanele care se angajează pentru prima dată în relaţii intime atunci când sunt tineri adulţi, după ce au devenit mai maturi din punct de vedere cognitiv şi emoţional, ar putea deprinde mai multe abilităţi utile în relaţii decât persoanele care descoperă relaţiile intime în perioada adolescenţei.”

Studiile viitoare pot ajuta la identificarea cu exactitate a mecanismelor responsabile de legătura dintre perioada primului contact sexual şi relaţiile amoroase de mai târziu.

În studiile anterioare, Harden şi colegii ei au descoperit că relaţiile sexuale timpurii nu au întotdeauna efecte negative. De exemplu, utilizând acelaşi model furnizat de Studiul Naţional Longitudinal asupra sănătăţii adolescenţilor, aceasta a descoperit că adolescenţii care şi-au început viaţa sexuală de timpuriu, în special aceia care au întreţinut relaţii sexuale în cadrul unei relaţii amoroase, au înregistrat niveluri mai scăzute de afişare a unui comportament deviant. Aceasta susţine că „suntem abia la început din punctul de vedere al înţelegerii modului în care experienţele sexuale ale adolescenţilor le influenţează dezvoltarea şi relaţiile ulterioare.”

Traducere: Ionuţ Popa

Surse:

http://www.psychologicalscience.org/index.php/news/releases/does-true-love-wait-age-of-first-sexual-experience-predicts-romantic-outcomes-in-adulthood.html

http://pss.sagepub.com/content/early/2012/09/25/0956797612442550.abstract

Blog at WordPress.com.